Bilim

Self Terapi ya da Self Help uygulamaları

Dünyada birçok uzman tarafından tavsiye edilen, birçok kişi tarafından kullanılan, pozitif etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış, insanların kendi kendilerine uygulayabileceği psikoloji temelli uygulamalardır. Dünya üzerinde bir çok Self Terapi kitabı, mobil uygulaması, web platformu ve materyali bulunmaktadır.

Self Terapi Ne İşe Yarar?

Bireyler, bilimsel ve etik sınırlar dahilinde yapılandırılmış bu uygulama ve etkinlikler aracılığı ile zorlandıkları konular hakkında gerçekçi bir iç görü geliştirip, baş etme becerilerini güçlendirip, çözüm için daha hazır bulunmuş hale gelip, iyi oluşlarını kendi kendilerine arttırabilirler.

Bu uygulamalar, alanında yetkin Ruh Sağlığı Profesyonelleri tarafından çeşitli ekollerden faydalanılarak hazırlanmıştır. Self Terapi ve Self Deneyim uygulamalarının amacı herhangi bir hastalığı ve bozukluğu, teşhis edip, tanılayıp, tedavi etmek değildir. Amacımız; zorlanılan konular hakkında bireylere detaylı bir psikoeğitim vermek ve nitelikli bir farkındalık kazandırmaktır. 

Bu farkındalık ve eğitim haricinde, tıbbi veya rehberli bir desteğe ihtiyaç olduğu takdirde; alanında uzman Psikolog, Psikolojik Danışman, Psikiyatrist, Beslenme Uzmanı, Hekim veya ilgili sağlık kuruluşlarından destek alınması gerekmektedir.

Psikoterapi

Kişinin duygusal, bilişsel ve davranışsal problemlerini, bir veya birden fazla yöntem kullanılarak,  bir uzman eşliğinde çözme ve genel iyilik halini artırma amaçlı bir psikolojik destek sürecidir. Bu süreç;  bu alanda eğitim almış yetkin uzmanlar tarafından yürütülmelidir.

Psikoloji Bilimi

İnsanın duygu, düşünce ve davranışlarını, bir çok disiplinle açıklamaya çalışan, deney, ölçme, gözlem gibi bilimsel metodları kullanarak çıkarımlar yapan, kanıta dayalı verilerle insanı tanımaya çalışan bir bilim dalıdır.