Uzmanlar

Etik Kurul

Uzmanlar tarafından üretilen içerikler, farklı uzmanlardan oluşan bağımsız bir etik kurul tarafından, kuramsal,bilimsel ve etik çerçeve dahilinde incelenerek editlenmekte, alan içi bir dayanışma ile çalışmalara dışarıdan bir gözle bakılmaktadır.